[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
 
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 17 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน


 
 


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
20 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา
5 / พ.ค. / 2560 : เอกสารคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
5 / พ.ค. / 2560 : เอกสารคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2560
2 / พ.ค. / 2560 : เอกสารคำสั่ง
การแต่งตั้งเวรวันปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

การแต่งตั้งเวรวันปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที

2 / พ.ค. / 2560 : เอกสารคำสั่ง
การแต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การแต่งตั้งบุคลากรเพื่

2 / พ.ค. / 2560 : เอกสารคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการครูที่ปรึกษาระดับชั้นเรียน และครูหัวหน้าระดับชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
9 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบรายชื่อนักเรียน-กุมภาพันธ์
ใบรายชื่อนักเรียน-กุมภาพันธ์
26 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการรับสมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๐
การรับสมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๐
24 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
คำสั่งแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
12 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งการรับสมัครนักเรียน 2560
คำสั่งแต่งตั้งการรับสมัครนักเรียน 2560
9 / ม.ค. / 2560 : เอกสารคำสั่ง
การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาเงินทุนปัจจัยพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
9 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการอนุมัติเงินอุดหนุน ทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –3 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

6 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559
คำสั่งการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559
6 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
27 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียน ธันวาคม 2559
รายชื่อนักเรียน ธันวาคม 2559
23 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการสอนเสริมอย่างเข้ม เพื่อรองรับการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ ( O-NET )

ตารางการสอนเสร

1 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียน 2/2559
รายชื่อนักเรียน 2/2559
28 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 5 มกราคม 2560 ครับ
เอกสารวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถปรับแก้ไขในบ้างหัวข้อได้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และหัวข้อที่คาดหมายครับ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 5 มกราคม 2560 

***หากมีข้อสงสัย***

23 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มสำรวจรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
แบบฟอร์มสำรวจรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
19 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มสำรวจรายวิชา 2-59 + หลักสูตร
แบบฟอร์มสำรวจรายวิชา 2-59 + หลักสูตร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


 
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
116 หมู่ 1 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 โทรศัพท์-โทรสาร : 039496030