[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
 
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 27 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน


 
 


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
21 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อครูโรงเรียน
รายชื่อครูโรงเรียน
7 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งและตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2-57
คำสั่งและตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2-57
16 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการ กวดขันการปฏิบัติตามมาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
มาตรการ กวดขันการปฏิบัติตามมาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
15 / ธ.ค. / 2557 : เอกสารคำสั่ง
แต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่การฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่
แต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่การฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่
4 / ธ.ค. / 2557 : เอกสารคำสั่ง
แต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗

แต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗


27 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
20 / พ.ย. / 2557 : เอกสารคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557
18 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ที่ต้องส่งเอกสารก่อนล่วงหน้า
รายการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ที่ต้องส่งเอกสารก่อนล่วงหน้า
13 / พ.ย. / 2557 : ข้อมูลสถิติต่างๆ
ทดสอบข้อมูลสถิติ
ทดสอบข้อมูลสถิติ
11 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
5 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งข่าวสารงานศิลปหัตกรรม
แจ้งข่าวสารงานศิลปหัตกรรม
29 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียน-ตารางสอน-2/57
ตารางเรียน-ตารางสอน-2/57
14 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการเข้ารับการอบรม E- Training
ประชาสัมพันธ์ ครูโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารท่านใดสนใจเข้ารับการอบรม E- Training&nbs
9 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบประเมินจุดเน้น ทุกระดับชั้น
แบบประเมินจุดเน้น
6 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงสร้างหลักสูตร 2557 เพิ่มหน้าที่พลเมือง
โครงสร้างหลักสูตร 2557 เพิ่มหน้าที่พลเมือง
26 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุ่มือการใช้งานโปรแกรม BookMark
คุ่มือการใช้งานโปรแกรม BookMark
17 / ก.ย. / 2557 : เอกสารคำสั่ง
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่การจัดงานแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2557
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้
17 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบปลายภาค 1-57
ตารางสอบปลายภาค 1-57
28 / ส.ค. / 2557 : เอกสารคำสั่ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2/2554 - 2/2556
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2/2554 - 2/2556
26 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบติดตาม ตรวจสอบ ติดตาม
แบบติดตาม ตรวจสอบ ติดตาม

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
116 หมู่ 1 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 โทรศัพท์-โทรสาร : 039496030